Start Submission

Viewing Metrics for:

Tvang, makt og ambivalens – en studie av hvilken betydning lovreglene om bruk av makt og tvang overfor psykisk utviklingshemmede kan få i det daglige omsorgsarbeidet (Force, Power and Ambivalence – a Study of the Consequences of the Regulations in Daily Care for Intellectually Disabled People)

Published on 02 Feb 2006.

About Metrics:

We record metrics using Google Analytics, PLoS Lagotto and UPs Twitter Scraper.

  • Twitter: tweets, retweets and mentions.
  • Citations: citing articles in CrossRef.

Return to full Article Metrics Return to Article